Menu główne

Koncerty, kino, teatr, film, zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Młode Talenty Mysłowic

Młode Talenty Mysłowic

Mysłowicki Ośrodek Kultury ma przyjemność współorganizować kolejne wydarzenie, wyszukujące zdolnych mysłowiczan – Młode Talenty Mysłowic. Konkurs powstał z inicjatywy ZS-P nr 3 w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 101.

REGULAMIN KONKURSU

„MŁODE TALENTY MYSŁOWIC”

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta Mysłowice, MDK, MOK w Mysłowicach

HONOROWY PATRONAT: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna

JURY KONKURSU:

 • Rafał Kryla „Tito”
 • Wojciech Kuderski „Lala”
 • Michał Skiba
 • Andrzej Filus
 • Katarzyna Polok-Marcol

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań
 • rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu powiatu mysłowickiego
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów

UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs jest skierowany do uczniów mysłowickich szkół podstawowych
 • kategorie:  klasy I-IV oraz V-VIII

FORMA KONKURSU:

 • krótka prezentacja sceniczna w dowolnej formie, np:

–  śpiew
–  taniec
–  pokaz umiejętności gry aktorskiej
–  pokaz sprawności fizycznej
–  prezentacja treści kabaretowych
–  małe formy teatralne
–  gra na dowolnym instrumencie
–  recytacja
–  występy sportowo-akrobatyczne
–  zdolności manualne
–  inne

 INFORMACJE OGÓLNE I PRZEBIEG KONKURSU

 • każda szkoła wyłania według swoich zasad maksymalnie 3 uczestników (indywidualnych lub zespoły), którzy wezmą udział w finale w MOK-u w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 7,
  • na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa,
  • uczestnik ma prawo wystąpić sam lub w grupie (maksymalnie 10 osób w jednej grupie),
 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
 • podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie,
 • występ nie może być dłuższy niż 5 minut* (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a cappella),
 • uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego, jeśli taki będzie potrzebny,
 • uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny    od wad oraz że nie narusza praw osób trzecich,
 • uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem oraz ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali widowiskowej MOK-u.
 • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik  multimedialny  (potrzeby  w  tym  zakresie  należy  wpisać  w  karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca,
 • uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. Mile widziana publiczność dopingująca swojego faworyta,
 • zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 16.10.2019 (środa) do godziny 23:59 na adres mailowy mlodetalentymyslowic@gmail.com. Należy wysłać „Kartę zgłoszenia do konkursu” oraz Załącznik nr 1 (do pobrania na dole strony),
 • w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia ich przed ostatecznym terminem,
 • eliminacje szkolne powinni odbyć się odpowiednio wcześnie, tak by możliwym było wyłonienie maksymalnie 3 szkolnych reprezentantów/ 3 grupy, którzy/które wezmą udział w finale w MOK-u w Mysłowicach 24.10.2019,
 • grupa może składać się maksymalnie z 10 osób,
 • finał odbędzie się 24.10.2019 (czwartek) od 10.00,
 • wybrane występy będą rejestrowane,  nagrywane, fotografowane i mogą być umieszczone na oficjalnym facebooku ZSP3 Mysłowice oraz stronie internetowej ZSP3 Mysłowice,
 • zwycięży osoba/zespół, której/którego wykonanie otrzyma najwięcej punktów od bezstronnego Jury,
 • zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej do 31.10.2019 telefonicznie, jak również informacja zostanie opublikowana na facebook’u i stronie internetowej ZSP3 wraz z informacją o terminie uroczystego wręczenia nagród.

*chyba, że uzgodniono inaczej

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dnia 16.10.2019 (środa) do godziny 23:59

MIEJSCE REALIZACJI: Mysłowicki Ośrodek Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7

TERMIN REALIZACJI: 24.10.2019 od godziny 10:00 (występujący powinni przyjechać 30 minut przed rozpoczęciem)

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej ZSP3: www.zsp3myslowice.szkolnastrona.pl

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz zostaną przyznane wyróżnienia.  Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie, a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości 10 minut  przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach informujących o konkursie.

Osoby do kontaktu:

Marta Protasewicz-Szoen: 508-089-898

Dorota Opalińska: 507-554-689

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU oraz ZAŁĄCZNIK nr 1 do pobrania:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress