Menu główne

Koncerty, kino, teatr, film, zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Rozkład zajęć stałych w filii Dziećkowice

Plan zajęć
Rok Kulturalny 2016/2017

Poniedziałek
Szachy dla dzieci
Szachy – dorośli

Wtorek
Hip-hop
Zajęcia rytmiczno-taneczne
Zajęcia multimedialne
Chór Milenium

Środa
Zespół Dziećkowiczanki
Zumba

Czwartek
Plastyka
Rękodzieło

Piątek
Sekcja skata