Menu główne

Koncerty, kino, teatr, film, zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Duży OKR – zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Duży OKR – zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i dorosłych do udziału w 65. OKR –  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje miejskie w ramach Dużego OKR odbędą się w Mysłowickim Ośrodku Kultury filia Brzezinka ul. Laryska 5, Kultowy Kinoteatr Znicz 16 marca 2020 r. godz. 10.00. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW

TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
– młodzieży szkół ponadpodstawowych;
– dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
– 3 utwory śpiewane
– 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym.
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Regulamin 65 OKR oraz karty zgłoszenia poszczególnych kategorii są dostępne w sekretariatach szkół oraz TUTAJ.

Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do Mysłowickiego Ośrodka Kultury filia Brzezinka ul. Laryska 5 do 12 marca 2020 osobiście lub na e-mail: jfilipski@m-ok.pl. – do koordynatora konkursu, Jarosława Filipskiego tel. 730 731 307.

Jednocześnie zapraszamy na bezpłatne konsultacje recytatorskie do indywidualnego umówienia z koordynatorem konkursu.

Najlepsi otrzymają awans do etapu regionalnego, który odbędzie się w Katowicach w Teatrze KOREZ w dniach 6-8 kwietnia 2020.

UWAGA: w etapie miejskim nie obowiązują limity zgłoszeń z danej szkoły. Istnieje możliwość udziału bez instytucji zgłaszającej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress